ống thu thoát xả rác quả cầu hút nhiệt ống thông gió

ống thu rác, cửa van gió, ống thoát rác, ống xả rác, quả cầu thông gió, quả cầu hút nhiệt, ống thông gió

ĐỐI TÁC