ống thu thoát xả rác quả cầu hút nhiệt ống thông gió

DỰ ÁN

 Trụ sở cơ quan Bộ tài nguyên và môi trường

Tên dự án: Trụ sở cơ quan Bộ tài nguyên và môi trường
Số hợp đồng: Hợp đồng kinh tế số 2410/2011/HĐKT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Diệp

ĐỐI TÁC